تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 10:12 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه...ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 18:25 | نویسنده : عرفان رونالدو

 

 

 

 

 

 

 

آيا مي دانيد انسانها در روز قيامت به چه صورتهايي محشور ميشوند؟رسول خدا(ص) فرمودند: همه مردم (غير اهل تقوا) در روز قيامت،برهنه محشور ميشوند و خداي تعالي ده گروه از امت من را در روز قيامت از صفوف مسلمانان جدا مي کند و قيافه هايشان را تغيير مي دهند. اين ده گروه عبارتند از:

 

1- سخن چينان (که به شکل ميمون در مي آيند.)2- حرام خواران (که به شکل خوک در مي آيند.)3- ربا خواران (وارانه وارد محشر ميشوند.)4- حاکمان جو ر (کور به عرصه محشر مي آيند.)5- افراد خودخواه و خود پسند (گنگ و کر محشور ميشوند.)6- عالمان بي عمل (زبانشان را مي جوند و چرک از دهانشان بيرون مي آيد.)7- آزار دهندگان همسايه (با دست و پاي بريده وارد ميشوند.)8- آنهايي که دوبهم زني کرده اند (به شاخه اي از آتش آويزان مي شوند.)9-شهوت پيشگان و کساني که خمس و زکات خود را نمي پردازند (با بويي بد تر از مردار وارد محشر ميشوند.)10- تکبر کنندگان (لباسهاي آتشين بر آنها مي پوشانند.)تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ | 18:18 | نویسنده : عرفان رونالدو
 

 

 

 

رَستاخیز یا زنده‌شدن مردگان مفهومی است به معنای زنده شدن یک موجود پس از مرگ. این واژه تا حد زیادی یک مفهوم دینی است و از دو جنبه مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی اعتقاد به زنده شدن ارواح فردی که در حال حاضر رو به پیشرفت است (آرمان‌گرایی مسیحی، معادشناسی ادراکی)، و دوم رویکرد دیگری است که فقط یکبار و بصورت «زنده شدن مردگان» در پایان جهان اتفاق می‌افتد. بیشتر معادشناسان، معتقد به یک رستاخیز جهانی هستند که طی آن تمام مردمان متعلق به همه قرون و اعصار تاریخ زنده می‌شوند. رستاخیز مردگان یک بنیاد اعتقادی در معادشناسی ادیان ابراهیمی است. در تعدادی از ادیان کهن، خدای زندگی، مرگ و تولد مجدد، خدایی است که می‌می‌راند و زنده می‌کند. مرگ و رستاخیز عیسی تمرکز اصلی مسیحیت است. روح، بخش الهی و فناناپذیر ذهن (ضمیر) انسان است و بعضی معتقدند که همان وسیله اصلی است که مردم از طریق آن زنده می‌شوند.[۲] مباحث دینی به دنبال دانستن این هستند که کدامیک از انواع رستاخیز واقعیت دارد؛ یک رستاخیز روحانی به همراه جسم روحانی مانند بهشت یا یک رستاخیز جسمانی به همراه جسم بازسازی شده انسان.[۳] در حالیکه بسیاری از مسیحیان اعتقاد دارند، رستاخیز عیسی با بدن جسمانی بود و عده کمی معتقدند که روحانی بود.

به صورت مستند موارد نادری از زنده شدن کسانی موجود هست که از نظر بالینی مرده‌اند؛ این‌ها به شکل علمی به عنوان «سندرم لازاروس» طبقه‌بندی شده‌اند؛ اصطلاحی که برگرفته از داستان انجیل درباره «رستاخیز ایلعاذر (لازاروس)» است

 

 تاريخ : پنجشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ | 10:32 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه..ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ | 12:59 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه....

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ | 11:32 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ | 11:26 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه ...

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ | 11:4 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه ی مطلب

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 16:55 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه ...

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ | 16:48 | نویسنده : عرفان رونالدو
برید ادامه ی مطلب

ادامه مطلب